Implantologia

Dla wielu pacjentów zgłaszających się do Kliniki borczyk.pl największym problemem jest brak zęba w przednim odcinku. Brak „jedynki” czy „dwójki” ma ogromny wpływ na estetykę uśmiechu i w konsekwencji na pewność siebie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że utrata nawet jednego zęba przedtrzonowego lub trzonowego wiąże się z poważnymi konsekwencjami medycznymi i wpływa na funkcjonowanie narządu żucia. Pozostawienie luki po utraconym zębie powoduje przesuwanie się i pochylanie zębów sąsiednich. Zęby przeciwstawne wysuwają się, co prowadzi do ich utraty. Zwiększa się obciążenie pozostałych zębów, które muszą przejąć funkcję tych brakujących. Zwiększona siła nacisku powoduje powstanie licznych mikropęknięć szkliwa w zdrowych zębach. Zęby przednie zaczynają się ścierać, co ma konsekwencje estetyczne. Na skutek przeciążeń ścierają się także uzupełnienia kompozytowe w pozostałych zębach. Często w zębach przylegających do luki obserwuje się postęp próchnicy. W miejscu brakującego zęba następuje utrata kości. Uzupełnienie zębów bocznych jest więc równie ważne jak uzupełnienie braków w odcinku przednim.

Dobrym rozwiązaniem w przypadku utraty zębów jest założenie implantów. Przewagą implantów nad innymi rozwiązaniami (np. mostami porcelanowymi) jest brak ingerencji w zdrowe sąsiednie zęby. Poza tym założenie implantów zatrzymuje proces utraty kości. Przy dostępnych obecnie rozwiązaniach technologicznych założenie implantu to zabieg krótki (trwa około 15 minut), bezpieczny i bezbolesny. W mojej klinice w Katowicach przeprowadzanych jest kilkadziesiąt zabiegów implantacji w miesiącu, co daje mojemu zespołowi doświadczenie pozwalające poradzić sobie z najbardziej skomplikowanymi przypadkami.

Istotne jest szczegółowe zaplanowanie procedury. W mojej klinice standardem jest wykonanie badania tomograficznego 3D przed każdą implantacją. Klinika posiada nowoczesny cyfrowy aparat tomograficzny o dawce promieniowania 100 razy mniejszej niż w przypadku tomografów medycznych. Dzięki tomografii uzyskujemy pełen obraz tkanek pacjenta w trójwymiarze. Precyzyjna diagnostyka położenia nerwów, kości, zatok szczękowych umożliwia przeprowadzenie zabiegu w sposób małoinwazyjny. Unikamy dużych nacięć tkanek miękkich, co w efekcie minimalizuje dolegliwości związane z gojeniem. Implantacja przeprowadzana jest pod mikroskopem, co pozwala rozwiązać problemy niewidoczne gołym okiem. Wraz z postępem technologii liczba przeciwwskazań to poddania się zabiegowi znacznie zmalała. Jesteśmy w stanie wszczepić implant nawet w przypadku dużej utraty kości. Używanie podczas zabiegu innowacyjnego płynu Nanocare Plus  zapewnia prawidłowe gojenie tkanek nie dopuszczając do rozwoju stanu zapalnego. Zastosowanie specjalistycznego lasera pozwala precyzyjnie przygotować podłoże implantu, dzięki czemu uzyskujemy optymalny efekt estetyczny.

Nasi pacjenci otaczani są troskliwą opieką. Przed zabiegiem okolica wszczepienia implantu naświetlana jest laserem biostymulacyjnym, co wpływa pozytywnie na późniejsze gojenie tkanek. Po implantacji każdy pacjent otrzymuje okłady lodowe, co minimalizuje ryzyko obrzęku. Dodatkowo pacjent korzysta z pola magnetycznego o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Naświetlania na życzenie pacjenta kontynuowane są bezpłatnie przez kolejne 3-4 dni.

sesja_036