Protezy zębowe silikonowe

U osób, które utraciły własne zęby, z czasem następuje zanik kości. Na utratę kości narażeni są w szczególności pacjenci, którzy noszą protezy zębowe. Silikonowe podścielenie protezy w pewnym stopniu pozwala ustabilizować protezę, która stała się niedopasowana i sprawiała problemy podczas mówienia i spożywania pokarmów. Podścielenie elastycznym materiałem silikonowym powinno być wykonywane co kilka-kilkanaście miesięcy. Jest to rozwiązanie doraźne, gdyż z czasem postępujący zanik kości znów spowoduje niestabilność protezy. Aby zapobiec zanikowi kości i na stałe ustabilizować protezę zębową bez konieczności ciągłego podścielania materiałem silikonowym można zastosować implanty zębowe i osadzić na nich na stałe strukturę odtwarzającą zęby pacjenta.